ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถนนสายสุดท้าย

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชีวิตของแตง,น้องเล็ก,อินทุอรและพรดิษฐา ต้องเปลี่ยนไปเพราะการกระทำของ ดิถี ถนนชีวิตของแต่ละคนจะเดินไปเช่นไร พบการกลับมาอีกครั้งกับนวนิยายเรื่องดังที่หายจากท้องตลาดไปนาน "ถนนสายสุดท้าย"