ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

เหนือพื้นพสุธา

หมวด : วรรณกรรมไทย
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ยอดหญ้า ชายหนุ่มผู้มาจากดิน ก้าวขึ้นสู่ความเป็นปัญญาชน แต่แล้วก็ต้องหวนคืนสู่แผ่นดิน ภรรยาของเขาจะเป็นผู้สานฝันของเขาให้เป็นจริงในอนาคต แต่จะเป็นไปได้เพียงไร หากความร่วมมือจากผู้คนแวดล้อมมีเพียงน้อยนิด