ข้อมูล eBook

ชื่อ: เหนือพื้นพสุธา

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ยอดหญ้า ชายหนุ่มผู้มาจากดิน ก้าวขึ้นสู่ความเป็นปัญญาชน แต่แล้วก็ต้องหวนคืนสู่แผ่นดิน ภรรยาของเขาจะเป็นผู้สานฝันของเขาให้เป็นจริงในอนาคต แต่จะเป็นไปได้เพียงไร หากความร่วมมือจากผู้คนแวดล้อมมีเพียงน้อยนิด