ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดงคนดิบ

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตัณหา กิเลส อำนาจ ความรัก ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ในวงสังคม การหักเล่ห์ชิงเหลี่ยมในวงการธุรกิจ ใครจะเป็นฝ่ายมีชัย (สองเล่มจบ)