ข้อมูล eBook

ชื่อ: กัณหา ชาลี

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คุณธรรม ความเสียสละ และรักแท้ของชายหนุ่มผู้แสนดีสามารถชนะได้ทุกสิ่ง แม้จะผ่านความเจ็บปวดมานานปีกับหญิงสาวผู้หลงอยู่ในความทรงจำจอมปลอม ซึ่งหลอกหลอนเธอมาชั่วชีวิต เขาชนะใจเธอได้และลบความทรงจำนั้นของเธอเสียใจกลับมาอยู่กับความจริงเคียงข้างเขา