ข้อมูล eBook

ชื่อ: วัยบริสุทธิ์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ผู้ใหญ่ปากเสียที่ร้ายจิตใจอันบริสุทธิ์ของเด็กน้อยวัยใสจนเกือบจะเกิดเหตุร้ายขึ้น ด้วยความรักของแม่จึงสามารถปกป้องลูกน้อยให้พ้นผองภัยได้ทุกสถานการณ์ เรื่องราวเตือนใจไม่ให้เอ่ยวาจาพล่อยๆ เห็นเป็นเรื่องสนุกปากโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมา