ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดั่งหนึ่งเม็ดทราย

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พ่อค้าที่เห็นชีวิตมนุษย์เป็นดั่งเม็ดทรายไร้คุณค่ากอบโกยผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพ
ผู้บริโภค แพทย์หญิงวีรอรผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจเงินและต้องการตีแผ่ความโลภของพ่อค้า ...