ข้อมูล eBook

ชื่อ: Slow but sure ช้าๆ ใช่ๆ เดินชีวิตให้สบายๆ

ผู้แต่ง: ต้นกล้า  นัยนา

สำนักพิมพ์: อักขระบันเทิง

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ไม่มีใครบังคับให้เราวิ่งได้หรอก
เราวิ่งของเราเอง
ไม่มีใครบังคับให้เราสู้จนหมดแรงได้หรอก
เราสู้ของเราเอง
ไม่มีใครบังคับให้เราทำงานหนักไม่พักไม่ผ่อนได้หรอก
เราทำของเราเองทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะอยากพักบ้าง เราก็ทำได้
ช้าได้ แต่ต้องรู้ตัวว่าเรากำลังช้า
และรู้ว่าในขณะที่เราช้านั้น
“เรากำลังทำอะไรอยู่”
"