ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

What’s that?

หมวด : 420 ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ : TBooksmith
ผู้แต่ง : กมลวรรณ ต่างใจ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : เราทุกคนอยากพูดภาษาอังกฤษได้และพูดได้คล่อง คุณจะพูดภาษาอังกฤษคล่องได้อย่างไร? ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจคำว่าความคล่องตัวกันก่อน ความคล่อง หมายถึงการโต้ตอบบทสนทนาได้อย่างทันทีทันใด คือการเข้าใจทันทีและพูดตอบออกมาทันที ไม่ต้องแปลในสิ่งที่ได้ยิน และไม่ต้องแปลสิ่งที่คิดจะพูดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถฝึกความคล่องตัวนี้ได้อย่างไร เคยสังเกตจากธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กเล็ก ๆ ไหม ทักษะแรกที่เขาทำคือ การฟัง การเก็บข้อมูล และนำสู่การทำความเข้าใจ และพูดออกมา ในที่สุดเมื่อเด็กมีความพร้อม คุณเองก็เริ่มความคล่องตัวจากกระบวนการเรียนรู้นี้ได้ โดยเริ่มจากการฟังในสิ่งที่คุณเข้าใจได้ไม่ยากเกินไปนักก่อน ถ้าคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณฟัง นั่นหมายถึงคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรใช่ไหมคะ ถ้าคุณฟังและอ่านไปด้วย คุณจะเข้าใจได้ดีขึ้น การทำซํ้า ๆ ฟังซํ้า ๆ ฝึกพูดและออกเสียงซํ้า ๆ จะทำให้คุณพูดได้คล่องขึ้น ตั้งข้อสังเกตอีกครั้งแม้ภาษาไทยของเราเองหลาย ๆ ครั้งเรายังต้องมีการเตรียมการพูดและฝึกพูดเลย นับประสาอะไรกับภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ภาษาของเรา ถ้าเราไม่เคยฝึกเลย เราจะพูดได้คล่องได้อย่างไร