ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Computer & Network Security

หมวด : 003-6 คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : ธวัชชัย ชมศิริ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือที่จะช่วยให้คุณทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีง่ายๆ ทั้งการรักษาความปลอดภัยของเครือแม่ข่าย Windows และ Linux1 การรักษาความปลอดภัยของเว็บ ระบบ LAN และ Wireless LAN หน้าที่และการทำงานของ Firewall ไวรัส เวิร์ม โทรจัน มัลแวร์ และวิธีป้องกัน รวมถึงการเก็บ Log อย่างให้ตรงตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ นอกจากจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีความปลอดภัย การเข้ารหัส การถอดรหัส ที่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพื้นฐานแล้ว ยังนำเสนอวิธีการที่แฮกเกอร์นิยมใช้ในการเจาะระบบ โดยอธิบายถึงขั้นตอนของผู้บุกรุก ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ 10 อันดับต้น ๆ ที่มักจะถูกโจมตี รวมทั้งนำเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขจุดอ่อนแอของระบบ เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันได้จริง Chapter 01 ความปลอดกัยและการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Chapter 02 วิทยาการรหัสลับ Chapter 03 ความปลอดภัยของเว็บ Chapter 04 ความปลอดภัยของระบบ LAN Chapter 05 ความปลอดภัยของเครือข่าย LAN ไร้สาย Chapter 06 ความปลอดภัยของเครือข่ายลินุกซ์ Chapter 07 ความปลอดภัยของวินโดวส์ Chapter 08 ไฟร์วอลล์ Chapter 09 ไอดีเอสและไอพีเอส Chapter 10 ไวรัส เวิร์ม โทรจัน และมัลแวร์ Chapter 11 ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์