ข้อมูล eBook

ชื่อ: วัยใส หัวใจโขน

ผู้แต่ง: เปรมวดี เสรีรักษ์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 700 ศิลปะ นันทนาการ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ผมรู้สึกว่าพระเจ้าส่ง "น้ำใส" มาได้ถูกจังหวะจริงๆ เธอมาช่วยตอกย้ำบางสิ่งที่ผมอาจหลงลืม ผมดับไฟและเดินขึ้นบันไดไปยังห้องนอนแม้รอบตัวปกคลุมด้วยความมืด แต่ผมกับรู้สึกเหมือนมีใครมาแอบจุดเทียนไขเล่มน้อย ส่องให้เกิดแสงสว่างอยู่ภายในใจพรุ่งนี้ถ้ามีใครถามผมด้วยคำถามเดิมว่า "จะเรียนอะไร" ผมคงไม่รู้สึกลำบากใจที่จะต้องตอบคำถามนี้อีกแล้ว ก็ผมมีคำตอบที่ชัดเจนอยู่ในใจแล้ว