ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทย์ในอาเซียน

ผู้แต่ง: ฤทัย จงสฤษดิ์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 500 วิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"มาร่วมกันค้นหาเอกลักษณ์และความมหัศจรรย์ของประเทศอาเซียน
ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์สุดท้าทายที่เด็ก ๆ อาจไม่เคยรู้มาก่อน"