ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลำนำกระเทียม

ผู้แต่ง: Mo Yan เขียน มนตรี เจียมจรุงยงค์ แปล

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 800 วรรณคดี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชาวไร่ปลูกกระเทียม อันเป็นผลผลิตมีชื่อของพวกเขามากว่าร้อยปี พวกเขาอยู่กับกระเทียมมาทั้งชีวิต กระเทียมเป็นทั้งความฝัน ความหวัง และกลายเป็นภาระมหาศาลที่ไม่อาจปลดเปลื้องได้ ทว่าเมื่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์คดโกงทอดทิ้งพวกเขา นำไปสู่สภาวะกระเทียมล้นตลาดจนเน่าเสีย ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ชาวบ้านจึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องสิทธิ์ของตน โดยแต่ละคนต่างมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจต่างกันไป ทั้งความรัก ครอบครัว และอุดมการณ์