ข้อมูล eBook

ชื่อ: ร้อยกรอง...เขียนไม่ยาก

ผู้แต่ง: นภดล สังข์ทอง

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 800 วรรณคดี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลากหลายรูปแบบทั้งลักษณะและวิธีการแต่ง ให้ถูกฉันทลักษณ์ มีตัวอย่างประกอบร้อยกรองแต่ละประเภท ท้ายเล่ม มีเกมสนุกๆ ให้ฝึกเขียนกลอน