ข้อมูล eBook

ชื่อ: วันวารของแม่

ผู้แต่ง: ปัญจมา

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 800 วรรณคดี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวของเธอในวัยเยาว์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตผู้คนริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงได้อย่างชัดเจน (ชมเชยประเภทสารคดี รางวัลแว่นแก้ว ปี 2546)