ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

หลินเจี้ยนหลง นักเลงขี้คุกผู้พลิกชะตาคว้าความสำเร็จ  

หมวด : 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์
ผู้แต่ง : Lin Jian Long เขียน ชุตินันท์ เอกอุกฤษฎ์กุล แปล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หลินเจี้ยนหลง นักเลงขี้คุกผู้พลิกชะตาคว้าความสำเร็จ