ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลินเจี้ยนหลง นักเลงขี้คุกผู้พลิกชะตาคว้าความสำเร็จ  

ผู้แต่ง: Lin Jian Long เขียน ชุตินันท์ เอกอุกฤษฎ์กุล แปล

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลินเจี้ยนหลง นักเลงขี้คุกผู้พลิกชะตาคว้าความสำเร็จ