ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ติมอร์-เลสเต = The Asean Way

หมวด : อาเซียน
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์
ผู้แต่ง : สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : พาทุกคนไปพบกับทุกเรื่องราวของประเทศติมอร์-เลสเต ทั้งข้อมูลทั่วไป วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ นิทานพื้นบ้าน คำศัพท์และบทสนทนาภาษาเตตุม และกิจกรรมแสนสนุก ที่จะทำให้รู้จักและเข้าใจประเทศติมอร์-เลสเตได้ดียิ่งขึ้น เมื่อรู้จักเพื่อนบ้านดีแล้วก็จะก้าวเดิน ไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน