ข้อมูล eBook

ชื่อ: Who? หลุยส์ ปาสเตอร์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในวัยเด็ก หลุยส์ ปาสเตอร์ เรียนหนังสือไม่เก่ง แต่เขากลับกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างผลงานมากมาย เช่น การค้นพบวิธีพาสเชอไรซ์ วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ไก่  โรคแอนแทร็กซ์ และโรคพิษสุนัขบ้า สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าแก่ผู้คนทั่วโลก