ข้อมูล eBook

ชื่อ: กินบัวบก ลดความดัน กันเบาหวาน

ผู้แต่ง: สุวิมล โต่นวุธ

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"บัวบก ลดความดัน กันเบาหวาน" เป็นหนังสือสุขภาพที่มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกทำความรู้จักกับสรรพคุณ ของใบบัวบก ซึ่งนอกเหนือจากแก้อาการช้ำในแล้ว ยังสามารถต้านและบำบัดโรคได้หลายชนิด อาทิ ความดัน เบาหวาน และอีกหลากหลาย นอกจากนี้จากการทดลองและวิจัยพบสารประกอบในใบบัวบก ยังช่วยสร้างอนุมูลอิสระ และพบว่าฆ่าเซลล์มะเร็งในหนูทดลองได้อีกด้วย ส่วนที่สอง เป็นการแนะนำในการนำใบบัวบก มาประกอบเมนูอาหาร ซึ่งการนำใบบัวบก มาปรับและปรุง เพื่อนำมาทำอาหารหลากหลายชนิด นอกเหนือจากการเป็นผักแกล้มอย่างที่เคยๆ กินกัน เพื่อให้เกิดความอร่อยที่หลากหลาย และให้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเต็มที่