ข้อมูล eBook

ชื่อ: ของวิเศษ มหาเวทย์ รักษาโรคร้ายจากบูรพาจารย์

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือเล่มนี้ไม่มีความต้องการที่จะทำให้ท่านงมงาย
เพียงแต่ต้องการบอกเล่าถึงเรื่องราวลึกลับสุดอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งถูกบันทึกและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ให้ท่านพิจารณาด้วยวิจารณญาณ เป็นความรู้อีกแขนงที่อาจก่อประโยชน์แก่ท่าน
หากเข้าใจและใฝ่ดีอย่างถูกทาง
"