ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้าพเจ้าชื่อ ลินคอล์น

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"“อับราฮัม ลินคอล์น” บุรุษผู้ที่นามไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลา
วีรกรรมพลิกแผ่นดิน ฝ่าสงครามกลางเมือง เลิกทาส กระทั่งจนสิ้นลมหายใจ
ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
"