ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

คิดโครงงานภาษาอังกฤษ

หมวด : 420 ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : เบญญาภา โสภณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาอังกฤษระดับ ประถม ? มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอวิธีการทำโครงงาน ห้อข้อที่ควรทำโครงงาน การวางแผนงาน และตัวอย่างการทำโครงงานที่มีคุณภาพ