ข้อมูล eBook

ชื่อ: จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ (2201-2403)

ผู้แต่ง: อ.มาลัย ม่วงเทศ

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: 003-006 คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา