ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตมนุษย์... สุดมหัศจรรย์

ผู้แต่ง: พระสาสนโสภณ

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: 100 ปรัชญา จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พลังของจิตใจนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ พระพุทธศาสนาเชื่อว่าจิตใจของคนเรานั้นสามารถสร้างสิ่งต่างๆ ได้มากมาย และเป็นสิ่งที่พลิกสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลายเป็นดีได้ในทุกสถานการณ์ นับตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน เช่น การแก้ปัญหาและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิต ไปจนถึงเรื่องที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ เช่น การสร้างพลังทางจิตเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ พัฒนาปัญญาให้ส่องสว่างมากขึ้น จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายสุดท้ายอันได้แก่ ?นิพพาน? หัวใจของทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นสิ่งไหนไกลตัวทั้งสิ้น แต่อยู่ที่ ?จิต? ของเราแต่ละคนนี่เอง นี่คือความมหัศจรรย์ของจิต ความมหัศจรรย์ที่เกิดจากสิ่งง่ายๆ แต่ทรงพลานุภาพอย่างมากมายมหาศาล