ข้อมูล eBook

ชื่อ: ด้วยรอยยิ้มอิ่มปัญญา อารมณ์ขันพระอรหันต์

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ภาพลักษณ์ของพระอรหันต์ในความเข้าใจของคนทั่วไป เป็นภาพของนักบวชผู้คร่ำเคร่ง เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติธรรม ความจริงแล้ว พระอรหันต์ยังมีบุคลิกลักษณะในอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็น "อารมณ์ขัน" เป็นแง่มุมอันลึกซึ้งที่คนทั่วไปไม่สู้จะคุ้นเคย ลึกซึ้งเพราะเป็นการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ เรียบง่าย ไม่ผ่านการวางแผน ไม่เรียกร้องให้ใครขำ แต่กลับมีเสน่ห์ อย่างน่าประหลาด แม้จะในอารมณ์ขันของครูบาอาจารย์ จะมีคำด่าบ้างเป็นบางครั้ง แต่คำด่าเหล่านั้นก็มีนัยของความเอ็นดู หรือฟังแล้วกลายเป็นเรื่องตลกขบขัน คนที่ถูกด่าจะไม่มีทางโกรธแค้น เพราะคำเหล่านั้นได้เลย
"ด้วยรอยยิ้ม อิ่มปัญญา" เป็นหนังสือเพื่อเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องพระอรหันต์ พระอรหันต์มีอารมณ์ขันหรือไม่ อารมณ์ขันของพระอรหันต์ต่างจากอารมณ์ขันของคนธรรมดาอย่างไร บางเรื่องชวนให้ตลกขบขัน บางเรื่องแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมอันลึกซึ้งแยบคาย ราวกับเป็น "โกอาน" หรือ นิทานปริศนาธรรมของพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่งถ้าหากผู้อ่านได้คิดใคร่ครวญ พิจารณาด้วยปัญญา ก็อาจรู้ธรรมเห็นธรรมได้เองโดยไม่ยากนัก