ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ

หมวด : 003-6 คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : สุจิตรา อดุลย์เกษม
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ และขั้นตอนการทำงานของระบบปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้การทำงานของระบบปฏิบัติการ ความรู้เกี่ยวกับโปรเซส เทรด และการจัดสรรซีพียู การติดตาย การจัดสรรหน่วยความจำ ระบบ Input/Output การจัดการแฟ้มข้อมูล การรักษาความปลอดภัยและป้องกันระบบ Multiple Processor พร้อมเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้วยตัวอย่างและภาพประกอบ ตลอดจนแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ