ข้อมูล eBook

ชื่อ: Basic Android Programming

ผู้แต่ง: ศุภชัย สมพานิช

หมวดหลัก: 003-006 คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Java สำหรับการสร้างแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ Tablet ของระบบ Android โดยอธิบายอย่างละเอียดตั้งแต่การเตรียมตัว การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การใช้งาน Widget และเครื่องมือชนิดต่างๆ อย่างครบถ้วน ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนสามารถสร้างแอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ละทิ้งรายละเอียดที่จำเป็นต่อการพัฒนาแอพพลิเคชันในระดับสูงต่อไป เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา และมือใหม่ที่ต้องการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม และการแก้ไขปัญหาที่ดี