ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

หมวด : 495.91 ภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.อนุจิตร จอนจำรัส
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : - ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 - ปรับสำนวน ตัวอักษร ให้ถูกต้อง ชัดเจน - ปรับลำดับการนำเสนอบทเรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ - เพิ่มหน่วยการเขียนแสดงทรรศนะและการเขียนโน้มน้าวใจ - เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร+สรุปท้ายหน่วย