ข้อมูล eBook

ชื่อ: นายรอบรู้: กาญจนบุรี

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ “นายรอบรู้”

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะให้คุณได้ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นทะเล ภูเขา น้ำตก งานประเพณี เทศกาล ฤดูการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัด ข้อมูลที่พัก การเดินทาง ของกิน ซื้อของฝาก ทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยวได้ถูกเรียบเรียงมาแล้วอย่างดี พร้อมภาพประกอบสวยงาม รอให้คุณได้สัมผัสแล้วในคู่มือการเดินทางเล่มนี้