ข้อมูล eBook

ชื่อ: QUICK CHEMISTRY สรุปเคมี ม.ปลาย

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปเนื้อหาเคมี ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่ออกสอบบ่อย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย, PAT, O-NET, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, Admission, 9 วิชาสามัญ และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0