ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือสอนพ่อแม่ฝึกลูกพูดภาษาอังกฤษ

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ฝึกฝนทักษะทางภาษาให้กับเด็กๆ ผ่านกิจกรรมภายในครอบครัว ให้คุณพ่อ คุณแม่ และคุณลูกได้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมขั้นตอน เคล็ดลับ และแบบฝึกพูดให้คุณพ่อคุณแม่นำไปใช้พัฒนาคุณลูกอีกมากมาย!!