ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์ญี่ปุ่น 6,000 คำไม่รู้...ไม่ได้

หมวดหลัก: 495.6 ภาษาญี่ปุ่น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมศัพท์ญี่ปุ่นที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมคำอ่าน คำแปลภาษาไทย ง่ายต่อการออกเสียง สามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจ