ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์จีน6000คำ ไม่รู้..ไม่ได้

หมวดหลัก: 495.1 ภาษาจีน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมคำศัพท์จีนที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมคำอ่าน คำแปลภาษาไทย ง่ายต่อการออกเสียง สามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจ