ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎหมายสบายสบายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม 2

ผู้แต่ง: บุญร่วม, ศรัญญา

สำนักพิมพ์: ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

หมวดหลัก: หนังสือใหม่รอจัดหมวด 2562

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

ให้ความรู้กฎหมายกับชาวบ้าน พร้อมคดีตัวอย่าง