ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือมนุษย์

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือที่ชี้ให้เห็นว่า พุทธศาสนาทีแท้นั้น พระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไร และผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะ เป็นอย่างไรในที่สุด