ข้อมูล eBook

ชื่อ: บูชาถูกหลักแท้ แก้ได้ทุก (ข์) กรรม

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลายคนเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
แต่ยังมีความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติบูชาที่ไม่ถูกต้อง
หนังสือเล่มนี้จะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข
แล้วคุณจะรู้ว่าหากบูชาเป็น ชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้อย่างไร