ข้อมูล eBook

ชื่อ: บุญและกรรมของเพศที่สาม

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

จะสุข จะทุกข์ จะสำเร็จ จะล้มเหลว ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศ
เมื่อเกิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็เลือกชีวิตของตัวเองได้
จะใช้ความดีนำทางหรือจะยอมตกต่ำอยู่กับความชั่วก็สุดแล้วแต่ตัวคุณ