ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปลดบ่วงกรรม รู้ทันเจ้ากรรมนายเวร

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คนเรามีบ่วงกรรมคล้องคอกันอยู่ทุกคน
สิ่งเดียวที่จะช่วยปลดบ่วงกรรมได้ก็คือ “มือพลังแห่งบุญ”
หากแรงบุญมากพอ ก็เหมือนเรามีแรงที่จะยกบ่วงที่คล้องคอออกได้ง่ายยิ่งขึ้น
ที่สำคัญคืออย่ารอให้ใครมาช่วย เพราะเขาเหล่านั้นก็ติดบ่วงเช่นเดียวกับคุณ
ฉะนั้นจงลงแรงสร้างแรงบุญเสียแต่วันนี้เถิด