ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

รอบรู้ 365 วัน

หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : โกสินทร์  รตนประเสริฐ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : "ทุกวันของชีวิตล้วนเป็นวันสำคัญ หนังสือที่จะพาคุณหมุนย้อนเวลาสู่อดีต สนุกกับเรื่องราวในแต่ละวันในอดีต จาก 1มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ทุกๆวัน มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกมุมโลก ทุกๆวัน ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์รอบโลก รอบวัน รอบตัว "