ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธุรกิจทั่วไป

ผู้แต่ง: อ.ศิวลี ดิลกหัตถการ/อ.จันทิมา บุญพยุง

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา