ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

108 Q&A แต่งภาพดิจิตอล

หมวด : 003-6 คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : กิติยา  ศรีสุข
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับกล้อง - แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับมุมมองและองค์ประกอบของภาพ - แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับแสงและสีของภาพ - แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับบุคคลในภาพ - แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับวิวทิวทัศน์ - แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับการใช้เทคนิคในการถ่ายภาพให้น่าสนใจ - ตกแต่งและแก้ไขภาพด้วยแสงและสี - ตกแต่งและแก้ไขภาพด้วยเทคนิคพิเศษ - ตกแต่งและแก้ไขภาพด้วยการรีทัชและตัดต่อ - แก้ปัญหาการนำภาพไปใช้และปัญหาอื่นๆ ทั่วไป