ข้อมูล eBook

ชื่อ: 108 Q&A แต่งภาพดิจิตอล

ผู้แต่ง: กิติยา  ศรีสุข

หมวดหลัก: 003-6 คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับกล้อง - แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับมุมมองและองค์ประกอบของภาพ - แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับแสงและสีของภาพ - แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับบุคคลในภาพ - แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับวิวทิวทัศน์ - แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับการใช้เทคนิคในการถ่ายภาพให้น่าสนใจ - ตกแต่งและแก้ไขภาพด้วยแสงและสี - ตกแต่งและแก้ไขภาพด้วยเทคนิคพิเศษ - ตกแต่งและแก้ไขภาพด้วยการรีทัชและตัดต่อ - แก้ปัญหาการนำภาพไปใช้และปัญหาอื่นๆ ทั่วไป