ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Modern สเต๊ก

หมวด : 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว
สำนักพิมพ์ : แสงแดด
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์แสงแดด
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมตำรับสเต๊กสมัยใหม่ต่างๆ ที่มีการใช้เครื่องหมัก (marinade) เครื่องพอก (rub) และซอสต่างๆ ที่นิยมทั้งในตะวันตกโลกเก่า และดินแดนที่ชื่อว่า ?โลกใหม่ของสเต๊ก? โดยเฉพาะจากถิ่นประเทศต่างๆในเอเชียและละตินอเมริกา ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่เป็นตำรับสเต๊กเนื้อ ส่วนน้อยเป็นสเต๊กหมู ในแต่ละตำรับ มิได้ให้รายละเอียดของจานเคียง (side dish) ที่อาจเลือกกินกับสเต๊ก หากรวบรวบตำรับจานเคียงทั้งหมดไว้ในหมวดเดียวกันที่ท้ายเล่ม