ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

กงสุลไทยในเมืองลาว

หมวด : 320 รัฐศาสตร์ การเมือง
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
ผู้แต่ง : พิษณุ จันทร์วิทัน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือที่ท่าจะได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งในชีวิตการทำงานของพวกเราซึ่งเป็นข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศในเวลาที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานฑูต และสถานกลสุลไทย ซึ่งในแต่ละประเทศมีสภาพการทำงานความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไป และคง จะได้รู้จักกับลาวมากขึ้นเหมือนกับที่ผมรู้จัก...