ข้อมูล eBook

ชื่อ: กรงกรรม

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"อย่ามัวแต่โทษใครที่ไหน
กรงกรรมที่จะขังเราไม่ให้พบเจอความสุขความเจริญก็เกิดจากตัวเราทั้งนั้น
ฉะนั้นให้แก้ที่ตัวเอง โดยหยุดกระทำชั่วอย่างเด็ดขาด
เริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตทันที
"