ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ปริศนาคำทายอ่านไวคิดไว ชุดภาษาพาสนุก

หมวด : วรรณกรรมเยาวชน
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : นำเสนอเกมภาษาปริศนาคำทายที่ใช้คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยมาผูกเป็นความสั้นๆที่มีคำคล้องจองให้ทายว่าคืออะไร ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางภาษาไปพร้อมๆกับทักษะการคิด  มีเฉลยท้ายเล่ม