ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 20200-1005

หมวด : 650 การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.พาณี ล้ออุทัย/อ.สุธรรม วิชชุรังษี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : -