ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระเจ้าอโศกมหาราช (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: กฤชกร เพชรนอก

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: เด็ก-เยาวชน-การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา