ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา" เล่มนี้ ได้ใส่ประสบการณ์ในการเป็นครูมากกกว่า 7 ปีของผู้เขียนเข้าไปกับเนื้อหาวิชาการที่ครูตั้งใจศึกษาทางด้านชีววิทยามาจนถึงระดับปริญญาเอก ทำให้การถ่ายทอดเนื้อหาออกมาเป็น Concept ที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้สอบได้จริงและตรงความต้องการของนักเรียน โดยได้ผ่าข้อสอบชีววิทยาออกมาด้วยการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ตอบให้เคลียร์ และชัดเจนทุกประเด็น ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป