ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเตรียมสอบ PAT ชีววิทยา

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

    หนังสือที่เน้นสาระสำคัญของเนื้อหาทางด้าน "ชีววิทยา" โดยครอบคลุมเนื้อหาชีววิทยาตั้งแต่ ม. 4 - ม. 6 ซึ่งได้ทำการรวบรวมและสรุปให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมจดจำได้อย่างแม่นยำ ด้วยสูตรการจำ และเทคนิคในการนำเสนอที่ช่วยให้ผู้อ่านจำได้รวดเร็ว เนื้อหาทางชีววิทยานี้จะเน้นสาระสำคัญๆ และจำเป็นต่อการทำข้อสอบ โดยผู้อ่านไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม แต่สามารถอ่านจากหนังสือเล่มนี้ ก็พร้อมที่จะแข่งขันในสนามสอบได้อย่างมั่นใจแล้ว เนื่องจากผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นติวเตอร์นอกเวลาประจำสถาบันสอนพิเศษต่างๆ อีกด้วย เนื้อหาในเล่มพิมพ์ 4 สี จัดเรียงอย่างสวยงาม ประกอบด้วยรูปภาพที่ทำให้เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังมีราคาย่อมเยาว์ เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียนมัธยมปลายเป็นอย่างยิ่ง