ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปิดทองหลังพระ

ผู้แต่ง: โรม บุนนาค

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

- ปิดทองหลังพระ - โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง "บ้านไม้ไผ่กลายเป็นตึก" - โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย "ล้มแล้วย่อมลุกใหม่ได้" - โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ "บ้านไร่ของในหลวง" - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย "ทะเลทรายกลายเป็นป่า" - โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย "ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ" - วนอุทยานเขานางพันธุรัต "โครงการฟ้าประทาน" - อ่านเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ "น้ำเพื่อชีวิตบนแผ่นดินเค็ม" - โครงการพระราชดำริห้วยองคต "บ้าน วัด โรงเรียน เกื้อกูลกัน" - เขื่อนขุนด่านปราการชล "น้ำท่วม-น้ำแล้ง สู่ความชุ่มชื้นพอดี" ฯลฯ