ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศกุนตลา (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: ชลลดา ชะบางบอน

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: เด็ก-เยาวชน-การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

จากเกร็ด ศกุน์ตโลปาข์ยาน ในมหาภารตะมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดีย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงถอดความมาจากภาษาฮินดีสู่บทพระราชนิพนธ์บทละครรำอันไพเราะ ตรึงตาตรึงใจมิรู้ลืม ถ่ายทอดมาไว้ในรูปแบบของการ์ตูน ที่ยังคงเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วน ด้วยถ้อยคำสำนวนที่ไพเราะ กระชับ เข้าใจง่าย และภาพประกอบสีสันสวยงาม ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง ควรอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้อ่าน ได้ศึกษาวรรณคดีไทยเล่มนี้